کفش مردانه تمام چرم مدل رابین رویه ساده بی بند – کفش بهپا

جوانانی که تا همین یکی دو سال گذشته به دنبال کار راهی مناطق حاشیهای تهران شده بودند و با دستمزدهای ناچیز زندگانی میگذراندند اما امروز با خیالی آسوده از آینده شغلی خود ازدواج و کاشانهای بنا کردهاند. ینگیقلعه یکی از هزاران روستایی است که ناقوس اشتغال پایدار را به صدا درآورده تا جایی که میتوان گفت بیکاری در این روستا وجود ندارد، بدون شک احداث یک واحد تولیدی آن هم با جذب بازارهای صادراتی بر رونق و توسعه این روستا افزوده و چراغ راهی برای دیگر مناطق روستایی شده است. اما به دلیل سختی آن بهتر است که در ترکیب با مواد دیگر مورد استفاده قرار گیرد. اما در بعضی کفشهای کوهنوردی که نیاز است مقاوم باشد مورداستفاده قرار میگیرد. از این رویهها برای کفشهای طبیعتگردی و کفشهایی که در محیطهای خشن مورد استفاده قرار میگیرند، استفاده میشود.

• خطر کفش های پاشنه بلند: گاهی وقتها خانمها با پوشيدن يک کفش پاشنه بلند آن قدر از بلند قد شدن کاذب و موقت احساس رضايت مي کنند که يادشان ميرود پوشيدن اين کفش ممکن است به سلامتي شان آسيب برساند. واحدها و کارگاههای کوچک و بزرگ خانگی و گاهی هم سولههای صنعتی تنور خانههای کاهگلی را روشن نگه داشتهاند و ساز بازگشت به موطن را کوک کردهاند؛ اهالی به خانه پدری بازگشتند، تا هر صبح همچون گذشتهها در دیار آبا و اجدادیشان سر کار بروند و با کوچههای قدیمی خاطره بازی کنند. یکی از سرمایهگذاران این واحد تولیدی به همکاری خیلی خوب اهالی روستا برای احداث و راهاندازی این واحد اشاره میکند و میگوید: این کارخانه با یک میلیارد تومان تسهیلات اشتغال روستایی و در ۹۸ روز احداث شد و همه ابعاد کار از تولید، دوخت رویه کفش، بستهبندی و فروش در همین روستا انجام میگیرد.

وی اضافه میکند: ایجاد یک واحد تولیدی که حداقل جوانان همین روستا مشغول به کار شوند جرقه ابتدایی این طرح بود بنابراین با بررسیهای انجام گرفته دست در دست هم با بهرهگیری از تسهیلات مشاغل روستایی این واحد راهاندازی شد و امروز بعد از دو سال تاثیرات آن در روستا ملموس است. وی از کشاورزی خرد در این روستا یاد میکند و میگوید: اراضی کوچک و خرد باعث شده کشاورزی در این روستا چشمگیر نباشد بنابراین احداث این واحد تولیدی در راستای افزایش درآمد و بهبود کیفیت زندگی اهالی تاثیرگذار بوده است. مقصود شفیعی در ادامه به سرمایهگذاران بومی این واحد تولیدی اشاره میکند و میافزاید: اهالی روستا از وجود این واحد تولیدی منتفع میشوند به ویژه اینکه این کارخانه اشتغال و درآمد ایجاد کرده و باعث مهاجرت معکوس شده و جوانانی که در تهران کار میکردند به روستا برگشتند و در کنار قوم و خویش خود زندگی میکنند.

چندصباحی است که کار و بار روستاییان استان جلوهای از جهش تولید و موتور محرک اقتصاد کشور شده؛ درست در بحبوحه کمبود منابع آبی و هیاهوی زندگی شهری که این روزها سرخط اخبار است، زندگی در روستا به فرصت بدل شده است. مواد مصنوعی با نامهای مختلفی نامیده میشوند: چرم PU یا به سادگی PU ، چرم مصنوعی یا مصنوعی. در کفش های ورزشی و اسپرت اغلب جنس رویه کفش از نوعی پلاستیک خاص، توری و یا پارچه ساخته شده است. معمولا در این بخش از پارچه رویه کفش از پارچه مشبک استفاده می شود که علت آن تهویه مناسب تر هوا و کم تر عرق کردن پا است. وی با بیان اینکه­ تعرفه­ سنگین­ به واردات­­ چرم و ارزش افزوده تعلق گرفته است گفت: با توجه به قیمت گذاری چرم داخلی از سوی تولیدکنندگان این بخش، چرم سنگین به هر شکلی که وارد شود باز هم قیمتش نسبت به چرم داخل مناسب تر است.