راهنمای خرید کفش استاندارد

کفشهای با رویه میکروفیبر نیز مانند رویههای پارچهای سبک هستند و پاها امکان نفس کشیدن در آنها را دارد. علاوه بر آن چون ساختار آن به صورت بافتهشده است، نفش کشیدن پا در این مدلها به خوبی انجام میشود. وی تأکید میکند: با توجه به اعتباری که در دسترس داشتیم سود حاصل از فروش و تولید را در راستای تجهیز کارخانه صرف کردیم تا جایی که از ۱۲ ایستگاه تولید به ۶۴ ایستگاه رسیدیم به این معنی که طی دو سال این واحد تولیدی جهش خوبی در زمینه افزایش محصول داشت و این اتفاق تنها با سود فروش و تولیدات محصول رقم خورد. چندصباحی است که کار و بار روستاییان استان جلوهای از جهش تولید و موتور محرک اقتصاد کشور شده؛ درست در بحبوحه کمبود منابع آبی و هیاهوی زندگی شهری که این روزها سرخط اخبار است، زندگی در روستا به فرصت بدل شده است. روستاهای دور و نزدیک علاوه بر حال و هوای «خوشا به حالت ای روستایی» ایجاد شغل و توسعه تولید را بر داشتههایشان اضافه کردند و پرچم تولید داخل از کیف و جوراب و لباس تا کفش و قبضه بازارهای صادراتی را برافراشتند.

مورد بعدی تنه كفش است كه در واقع چارچوب روی كفش بوده و دور پا را دربرمی گیرد، كفش هم باید به راحتی در برابر فشارهای وارده، مقاومت كرده و شرایط آناتومیكی پا را حفظ كند. كفشهایی كه پنجه آنها باریک است، باعث می شوند، انگشتهای پا در كفش روی هم بیفتند. کفش را در دستانتان بگیرید و سعی کنید که آن را بپیچانید( چرخاندن دستها در جهت مخالف). گفته میشود برای اینکه وزنتان ثابت بماند پیاده روی روزانه بین نیم ساعت الی ۴۵ دقیقه مناسب است و برای کاهش وزن باید از این میزان بیشتر پیاده روی کنید. روستاییان دقیقا در بستر روستای محروم روزهای گذشته و در کوران نبود شغل آستین بالا زدند و کمر همت بستند تا هر کدام چاه نفتی باشند برای ارزآوری، کار و تلاش و ظهور و بروز تولید داخل، گویی بیخبر از جنجالها در همان کوچه پس کوچههای تنگ و ترش و خانههای قدیمی و کاهگلی سورنای موفقیت نواختند.

واحدها و کارگاههای کوچک و بزرگ خانگی و گاهی هم سولههای صنعتی تنور خانههای کاهگلی را روشن نگه داشتهاند و ساز بازگشت به موطن را کوک کردهاند؛ اهالی به خانه پدری بازگشتند، تا هر صبح همچون گذشتهها در دیار آبا و اجدادیشان سر کار بروند و با کوچههای قدیمی خاطره بازی کنند. به این نکته هم نیز توجه کنید ترکیب نوع زمین بازی و موقعیت شما در بازی فوتبال، تعیین کننده کفش مناسب برای شماست. نوع زمین بازی فوتبال، کفشهای مخصوص بازی را از یکدیگر متمایز کرده است. جوانانی که تا همین یکی دو سال گذشته به دنبال کار راهی مناطق حاشیهای تهران شده بودند و با دستمزدهای ناچیز زندگانی میگذراندند اما امروز با خیالی آسوده از آینده شغلی خود ازدواج و کاشانهای بنا کردهاند. آنها نه دل به شهرهای پرازدحام بستند و نه دست روی دست گذاشتند تا شاید مسؤولی یا مدیری از آنجا عبور کند و دست یاری به سوی اهالی دراز کند، امروز روستاها یاریگر تولید شدند و در جذب بازارهای صادراتی گوی رقابت را از شهرکهای عریض و طویل صنعتی ربودند.

مقصود شفیعی در ادامه به سرمایهگذاران بومی این واحد تولیدی اشاره میکند و میافزاید: اهالی روستا از وجود این واحد تولیدی منتفع میشوند به ویژه اینکه این کارخانه اشتغال و درآمد ایجاد کرده و باعث مهاجرت معکوس شده و جوانانی که در تهران کار میکردند به روستا برگشتند و در کنار قوم و خویش خود زندگی میکنند. یک رویه صرف نظر از اینکه چه جنسی باشد عموما ابتدا مثل سفره به کارخانه می اید. دهیار ینگیقلعه اضافه میکند: بازدید مسؤولان استانی و گاها کشوری هم از برکات همین کارخانه است به طوری که رفت و آمد مدیران در نهایت منجر به بازگو شدن مشکلات روستا و حل و فصل آنها میشود.