انواع پارچه رویه کفش ورزشی

با توجه به این کاربرد کفش ها جنس رویه و زیره کفش مشخص می شود. هر یک از رویهها دارای کاربرد متفاوتی هستند و باید بسته به مکان لازم مورداستفاده قرار بگیرند تا نیاز و راحتی افراد را برطرف کنند. قالب و پنجه کفش باید استاندارد باشد. برای خرید کفشی با ویژگی های مناسب، باید بهمحض پوشیده شدن راحت باشند و بعدازآن نیز بهمرور نرمتر شوند. در برخی از کفشهای کتانی لایهای محکم برای افزایش مقاومت و حفاظت بیشتر از انگشتان بر روی لایه اصلی قرار میگیرد. دقت کنید که آیا هنگام راه رفتن کفشها از روی پاشنه شما میلغزند یا روی انگشتان و یا غوزک پا احساس سفتی نمیکنید.

این شغل همه چیز در مورد کاوش و عبور از مرزها است، بله، شما اشتباه نمی کنید اما همه چیز در مورد یادگیری و استفاده از آنها برای پیشرفت است. این مانند یک شی یا یک ماده خاص نیست، بیشتر شبیه مجموعه ای از سیستم های به هم پیوسته است که برای تلاش و انجام کاری با هم کار می کنند. چندصباحی است که کار و بار روستاییان استان جلوهای از جهش تولید و موتور محرک اقتصاد کشور شده؛ درست در بحبوحه کمبود منابع آبی و هیاهوی زندگی شهری که این روزها سرخط اخبار است، زندگی در روستا به فرصت بدل شده است.

قسمت فوقانی دارای یک احساس و تناسب سبک پیله ای است، برای جلوگیری از لغزش پاشنه پا را قفل می کند ، با نخهای قرمز سفت و محکم تر در وسط پا، جعبه انگشت و پاشنه (جایی که پا به تکیه گاه نیاز دارد) و نخ های زرد انعطاف پذیر در قسمت جلوی پا انعطاف پذیری این رشته ها هر یک از این ویژگی ها را با هم در داخل مواد ترکیب می کنند تا از چرخه راه رفتن کاملاً متناسب و پشتیبانی شوند. اما پارچهها و الیاف طبیعی نیز برای تولید رویه کفش مورد استفاده قرار میگیرد. لازم به ذکر است که در بعضی از قسمت های رویه کفش های ورزشی از جنس چرم های طبیعی و یا مصنوعی استفاده شده است. چرم طبیعی مادهای است که هوا را بهراحتی از خود عبور میدهد و قابل تنفس است. محدودیت های سفر همراه با همه گیری چالش های خاص خود را به همراه داشت، اما ما به دلیل اتصال ربات های STRUNG در سه قاره توانستیم برخی از این موارد را مرور کنیم و کارایی خود را به حداکثر برسانیم.

چرم طبیعی به دلیل دارا بودن منافذ طبیعی در زمستان پا را گرم و در تابستان خنک نگه میدارد. وی دلیل عمده احداث این واحد تولیدی در بستر روستا را ایجاد اشتغال جوانان روستایی میداند و میگوید: تا پیش از این اغلب جوانان روستا به دنبال کار به حاشیه شهر تهران مهاجرت و با سختترین شرایط ممکن زندگی و درآمد کسب میکردند، مشاغلی که پایدار نبود و دشواریهای خاص خودش را داشت. احتمالاً هیجان انگیزترین نکته در مورد STRUNG این است که ما هنوز در مراحل ابتدایی توسعه آن هستیم، آزمایش در حال انجام برای اقدامات بعدی اساسی خواهد بود، اما مهمتر از آن مسیر مصرف کنندگان و ورزشکاران است، آنها چه می خواهند و چگونه نیازهای آنها چگونه تغییر می کند؟ منسوجات و پارچه تا چه حد برای رویه کفش مفید هستند؟